Le Tour De Malaysia:Batu Pahat (Post Seminar)
Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim
Berserta tanah-tanah Di Bawah Jajahannya serta Negeri-Negeri Bersekutu
Ke Bawah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku


Pejabat Penyimpan Mohor Besar Di Raja Batu PahatSaya selaku penyimpan besar Mohor Besar Di Raja Batu Pahat, dan atas nasihat dan mandat daripada senat dengan ini mengakui dan mengiakan bahawa Tuan Besar Jusman Jawal di anugerahkan SIJIL KURSUS PRA PERKHAWINAN Kelas Pertama.

Juga di akui bahawa penganugerahan ini di persetujui dan di akui bahawa Tuan Besar Jusman Jawal telah memenuhi kriteria dan jam kredit yang telah di tetapkan oleh Majlis Penyimpan Besar.


Sekian


Pejabat Penyimpan Besar Mohor Di Raja
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ini merupakan cetakan komputer. Tandatangan tidak di perlukan.

No comments:

Post a Comment